Klamstvo o minerálnej vate

Takmer 30 rokov sme žili v klamstve, hrozivé zistenie vedcov o vlne.

Svetom otriasla šokujúca správa o minerálnej vlne, ktorá dokazuje, že bezpečnostné testy z 90. rokov nie sú pravdivé. Nový výskum vyvoláva množstvo otázok, ktoré priamo súvisia s rizikom verejného zdravia. Hrozí, že minerálna vlna môže spôsobovať chorobu pľúc, ktorá je omnoho nebezpečnejšia ako rakovina.

 Výsledky o minerálnej vlne boli zverejnené v júni tohto roka. Od 90. rokov minulého storočia sa predpokladalo, že minerálna vlna je karcinogénna. Zlom nastal v 90. rokoch, kedy boli realizované testy, ktoré mali preukázať, že minerálna vlna je bezpečná a neobsahuje rizikové karcinogénne látky. Po 30 rokoch je ale všetko inak a tieto výsledky nie sú pravdivé.

 Podľa novinára Garyho Cartwrighta (EU Today) boli testy z 90. rokov upravené a pred testovaním bola z minerálnej vlny odobratá kľúčová látka – forma spojiva. Práve tento zásah znehodnotil výsledky testovania a potvrdil, že minerálna vata je ako izolačný materiál bezpečná. Túto skutočnosť pred 30 rokmi uznala na základe výsledkov spomínaného testu aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC).

 Výsledky nových testov materiálu pochádzajú z vedeckých výskumných inštitútov v Nemecku (BASF) a potvrdzujú, že testy, ktoré boli vykonané v 90. rokoch, nie sú správne. Ukázalo sa, že spotrebitelia či stavebné spoločnosti kupujú úplne iný produkt, ako si mysleli.

 

HROZÍ CHOROBA PĽÚC, KTORÁ JE NEBEZPEČNEJŠIA AKO RAKOVINA!

 Nový výskum vyvoláva množstvo otázok, ktoré priamo súvisia s rizikom verejného zdravia. V rámci týchto zistení sa preto viaceré organizácia a inštitúcie, ktoré sledujú ekologický a zdravotný dopad rôznych druhov materiálov, rozhodli apelovať priamo na Európsku úniu. Cieľom je zavedenie prísnejších pravidiel o používaní minerálnej vlny a o manipulácii s minerálnou vlnou.

 

Hrozbou však nie sú len karcinogénne látky a rakovinové ochorenia, ale aj fakt, že minerálna vlna môže podľa posledných zistení spôsobovať chronickú obštrukčnú chorobu pľúc (CHOCHP), ktorá je omnoho nebezpečnejšia ako rakovina. Podľa doktora Marjoleina Drenta z holandskej Maastrichtskej univerzity je dôležité uvedomiť si, že „niektoré druhy rakoviny liečiteľné sú, ale táto forma pľúcnej fibrózy zvyčajne nie je.“

 EXISTUJÚ TRI LEGISLATÍVNE RIEŠENIA

Podľa správy od EU Today sú tri legislatívne riešenia. Prvým je opätovné testovanie minerálnej vlny na zistenie rizika rakoviny spôsobenej manipuláciou s produktom. Ďalším sú právne predpisy v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti stavebných pracovníkov a iných osôb vystavených pôsobeniu minerálnej vlny, aby sa zabezpečilo, že sú dostupné primerané informácie o rizikách a povinné poskytovanie a používanie bezpečnostného vybavenia na pracoviskách. Tretím riešením je označovanie výrobkov tak, aby sa zabezpečilo, že zdravotné varovania sú viditeľne umiestnené na všetkých obaloch.

 

Obavy z rastúcich nákladov na energie a z globálneho otepľovania v 90. rokoch dostali "izolácie" na vysokú úroveň politickej agendy. Preto náhlenie sa za hľadaním náhrady azbestu neprinieslo iba pozitíva, ale aj negatíva v podobe izolačnej látky s karcinogénnymi účinkami, ktorá sa v oblasti stavebníctva stala takmer priemyselnou normou. Trvalo 99 rokov, kým jednotlivé štáty zasiahli v boji proti azbestu.

12.08.2018 22:17 - Zdroj TOPKY.SK

 

© 2012 Všetky práva vyhradené

Vytvorte si web zdarma!Webnode